Trường Cao đẳng Y khoa Hyperbaric Hoa Kỳ

Trường Cao đẳng Y khoa Hyperbaric Hoa Kỳ

www.achm.org

ACHM là một xã hội chuyên nghiệp dành cho sử dụng hợp lý, tiêu chuẩn chăm sóc, giáo dục, đào tạo, chứng nhận và công nhận Điều trị oxy bằng khí áp hyperbaric như một chuyên khoa y học riêng biệt.

Trường Cao đẳng Y khoa Hyperbaric Hoa Kỳ được thành lập ở 1983 để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng thực hành thuốc tăng lực đã nhận ra tầm quan trọng của oxy điều trị trong các ứng dụng lâm sàng, đặc biệt là quản lý vết thương.

Mạng lưới cảnh báo Divers

Mạng lưới cảnh báo Divers

www.diversalertnetwork.org

DAN Medical Thông tin nhân viên bộ phận một đường dây khẩn cấp khẩn cấp 24 và chuyên về hợp tác sơ tán, thông tin về thuốc bổ và giới thiệu thuốc men.

Rubicon

Nền tảng Rubicon

www.rubicon-foundation.org

Thăm dò và nghiên cứu là nguồn gốc của sự giải thích khoa học. Tổ chức Rubicon khởi xướng các dự án góp phần mở rộng sự hiểu biết của con người.

Dược Hyperbaric ở Caribbean

Dược Hyperbaric ở Caribbean

www.caribbeanhyperbaricmedicine.com

Caribbean Hyperbaric Medicine đã soạn và quản lý 5 khóa học về chứng hyperbaric được công nhận bởi National Board of Diving và Hyperbaric Medical Technologies và American College of Hyperbaric Medicine. Các khóa học này được các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ đồng minh sử dụng trên quy mô quốc tế để đủ tiêu chuẩn để chứng nhận hyperbaric được yêu cầu để cung cấp điều trị cho người bệnh hyperbaric.

Caribbean Hyperbaric Medicine cũng cung cấp các khóa học 12 được chấp thuận bởi Mạng lưới Cảnh báo của Người lặn (Diver's Alert Network - DAN)

Hiệp hội Y khoa Thú y Hyperbaric

Hiệp hội Y khoa Thú y Hyperbaric

www.vhbot.org

Nhiệm vụ của Hiệp hội Y khoa Thú y Hyperbaric là thúc đẩy ứng dụng khoa học và lâm sàng của liệu pháp hyperbaric trong y học động vật và con người thông qua việc thúc đẩy giáo dục, khám phá và hợp tác.

Cần giúp đỡ chọn phòng hoàn hảo của bạn?

Chúng tôi có một Chuyên gia đang đợi để giúp bạn!

Đảm bảo nhập Tên, Số Điện thoại và Địa chỉ Email của bạn một cách cẩn thận và chúng tôi sẽ trả lời càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.