Tin tức Hyperbaric

Tekna nói ngôn ngữ của bạn!

Tekna Buồng đông lạnh trang web đã được dịch chuyên nghiệp sang các ngôn ngữ khác nhau của 105 với ngôn ngữ riêng biệt của từng ngôn ngữ. Các trang web Native Language mới này cho phép Tekna Bán hàng trực tuyến và Phòng Tiếp thị để tương tác với các khách hàng có giá trị bằng ngôn ngữ của họ trên toàn thế giới.

Hầu hết các trang web sử dụng Google Dịch hoặc các Máy dịch khác có thể làm tổn thương lòng tin của họ với khách hàng của họ do lỗi dịch và các vấn đề ngữ pháp mà các dịch tự động tạo ra.

Chúng tôi hy vọng sự lựa chọn của chúng tôi để sử dụng dịch chuyên nghiệp sẽ làm cho sự tương tác của bạn với Tekna dễ dàng hơn và thú vị hơn.

Cần giúp đỡ chọn phòng hoàn hảo của bạn?

Câu hỏi?
Bạn cần cái này
Hướng dẫn miễn phí!
Lấy nó ngay! Số lượng hạn chế.
Đã dịch thành 105 các ngôn ngữ khác nhau
Đối với bệnh nhân và phòng khám.